Miranda de l Douro

... "Laços, Raizes i Ancantos" 19 ye 20 Febereiro !!

Tierra de la segunda léngua oufecial pertuesa (L Mirandés) ye tierra de giente buona.
Miranda, ye mui probabelmente, ua de las mais guapas cidades de Pertual.


NOTA: ESCRITO EM MIRANDÊS - SEGUNDA LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA.